Aanwijzing collectieve dagen horeca-gelegenheden 2021, waarbij ontheffing wordt verleend van geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit

 

Van: : Z.645253 - VTH

 

Het college besluit:

 • 1.

  de collectieve dagen (8) voor het jaar 2021 per dorp aan te wijzen, waarbij ontheffing wordt verleend van geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, zoals in het bij dit besluit behorend advies aangegeven.

 • 2.

  In het kader van de coronacrisis horecaondernemers de mogelijkheid te bieden voor die collectieve dagen, die door de totale sluiting van de horeca niet door kunnen gaan, in de tweede helft van het jaar nieuwe data op te geven.

 • Dit onder de voorwaarde dat het hier moet gaan om data per dorp met een tussenperiode van minimaal 2 weekenden.

 

Deze dagen zijn per dorp voor het jaar 2021:

 

Voor Joure:

 • 27 maart (kroegentocht);

 • 27 april (Koningsdag);

 • 23, 24, 25, 26, 27 september (Joustermerke);

 • 23 oktober (Bokketocht)

 

Voor Balk:

 • 4 april (Paasrock);

 • 27 april (Koningsdag);

 • 23 mei (Pinksterpoptocht);

 • 26 augustus (Gondelvaart);

 • 28 augustus (zaterdag Feestweek)

 • 30 oktober (Halloween)

 

Voor Langweer:

 • 17 april (Skûtsjesilen);

 • 26 april (Koningsnacht);

 • 12 juni (live muziek);

 • 28 juli (Skûtsjeavond);

 • 7 augustus (Langweer live);

 • 27 en 28 augustus (Langwardermerke);

 • 5 november (Gold Race)

 

Voor Lemmer:

 • 23 mei (1e Pinksterdag);

 • 13 juni (Duits weekend);

 • 18, 19 en 20 juni (Visserijdagen);

 • 3 juli (Zomeravond);

 • 10 juli (Zomeravond);

 • 3 augustus (Lemsterwike)

Voor Terherne:

 • 20 maart (14 K van Terherne);

 • 5 april (opening Watersportseizoen);

 • 27 april (Koningsdag);

 • 8 mei (Brio Zeilmarathon);

 • 28 juli (Skûtsjesilen Terherne);

 • 28 augustus (Merke Terherne);

 • 23 en 24 oktober (Proef-de-kunst)

 

Voor Sint Nicolaasga:

 • 3 juli (jaarmarkt);

 • 2, 3, en 4 september (Sint Nykstermerke)

 

Naar boven