Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 81052Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren elektrisch laadstation Waterstraat 65 te Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben op 5 maart 2021 ontvangen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een elektrisch laadstation aan de Waterstraat 65, 9934 AT te Delfzijl.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie over aanvragen en vergunningen? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.