Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 808Beschikkingen | aanvraagGemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfspand - Zuiderlingedijk 5, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Zuiderlingedijk 5 (ingekomen 21/12 '20)

het bouwen van een bedrijfspand

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant onder het kopje verleende vergunning. Voor nadere informatie over deze ingediende aanvragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen, telefoon 14 0183, op maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.