Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 8066Beschikkingen | aanvraagJan Heesjesstraat INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Rectificatie

In de publicatie van 30 december 2020 stond:

Corry van Kleefstraat (kavel U12), bouwen woning

Corry van Kleefstraat (kavel U13), bouwen woning

Dit moet zijn:

Jan Heesjesstraat (kavel U12), bouwen woning

Jan Heesjesstraat (kavel U13), bouwen woning

Ingediend 22 december 2020

 

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.