Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 80220Overige overheidsinformatieVoornemen adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om uw adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Dit houdt in dat uw vertrek naar een onbekend land wordt geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op overheidsvoorzieningen en -diensten.

 

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum publicatie

Mw A. Janiak

27-11-1978

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

18 maart 2021

Dhr K. Lenza

10-08-1991

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

18 maart 2021

Mw A. Spinu

12-08-1978

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

18 maart 2021

Dhr K.M. Piasecki

22-11-1980

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

18 maart 2021

Dhr S. Kossakowski

03-07-1994

Zaagmolenweg 14, 1715GP Spanbroek

18 maart 2021

Mw D.A. Florica

02-10-1994

Herenweg 36a, 1715EH Spanbroek

18 maart 2021

Dhr V.F. Florica

27-10-1987

Herenweg 36a, 1715EH Spanbroek

18 maart 2021

 

U wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Op grond van artikel 2.47 Wet BRP bent u verplicht om inlichtingen te verstrekken. Ook kunt u alsnog binnen twee weken aangifte doen van uw verhuizing. Als wij binnen twee weken geen reactie van u ontvangen zijn wij verplicht bovenstaand voornemen uit te voeren. Dit staat in artikel 2.22 van de Wet BRP. U kunt uw zienswijze sturen naar: Burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek