Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 80159Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Besluit mobiel puinbreken bouw- en sloopafval, Koffiestraat 13a, 5473 RP Heeswijk-Dinther

Gebr. Dijkhoff B.V.heeft een melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 800 ton steenachtige materialen. De verwachte startdatum 17 maart 2021 en geldt voor maximaal 2 aaneengesloten werkdagen. Bronsterkte mobiele breker is 114 dB(A). Tegen deze melding het veranderen van een melkrundveehouderij is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.