Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2021, 79952Beschikkingen | afhandelingSloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40a, 9718 M Groningen – verwijderen asbest en slopen interieur eerste, tweede en derde verdieping. (ontvangstdatum 04-03-2021, dossiernummer 202171385)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Een bericht via de Whats-App is ook mogelijk: 06- 12 82 39 73 (www.gemeente.groningen.nl/bellen-whatsapp)

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Groningen, 17 maart 2021