Gemeenteblad van Montfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortGemeenteblad 2021, 7944Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Heeswijk 153 A in Montfoort

De gemeente heeft op 14 december 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer z-20-014471 voor een omgevingsvergunning op locatie Heeswijk 153 A in Montfoort te verlengen voor een periode van maximaal zes weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met of telefoonnummer 088 – 022 50 00 of info@odru.nl.