Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 78547Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwbouwen van een bijgebouw ten behoeve van een B&B, Herenweg 77, Hoogwoud.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 10 maart 2021 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het nieuwbouwen van een bijgebouw ten behoeve van een B&B op het perceel Herenweg 77, 1718 AD Hoogwoud.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl