Kabels en leidingen Handboek gemeente Gennep

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 maart 2021.

 

Burgemeester en wethouders van Gennep,

 

De secretaris, Jacqueline Nijland 

De burgemeester, Hans Teunissen

 

 

Naar boven