Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 7774Beschikkingen | afhandelingGeweigerde omgevingsvergunning Wegje 20, Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor het realiseren van twee woningen op het perceel Wegje 20 te Enkhuizen. De weigering is verzonden op 7 januari 2021.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

  • 1.

    Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • 2.

    Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR Haarlem U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 – 360 100.