Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 77479Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent inkomstenvrijlating voor personen jonger dan 27 jaar

Het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem:

 

  • Gelet op het bepaalde in artikel 31a van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV en;

  • Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating parttime werkzaamheden Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht Heuvelland 2016 e.v.

Besluit:

 

  • 1.

    Het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating parttime werkzaamheden Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht Heuvelland 2016 e.v. van overeenkomstige toepassing verklaren voor personen jonger dan 27 jaar als bedoeld in artikel 31a, eerste lid van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV, dit onder voorbehoud van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.

  • 2.

    Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 november 2020 en vervalt met ingang van 1 juli 2021 dan wel op een ander bij koninklijk besluit bepaald tijdstip als bedoeld in artikel 31a, tweede lid van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.

Aldus besloten door:

burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem in de collegevergadering van 23 februari 2021.

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens