Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 7713Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Jan van Goyenlaan 24 in Amstelveen

Zaaknummer Z21-001746

Gemeente Amstelveen heeft op 6 januari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van een tweelaags aanbouw aan de achterzijde en het vervangen van de ramen in de voorgevel. De locatie is Jan van Goyenlaan 24 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.