Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2021, 7616Beschikkingen | afhandelingVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning - Paardenbroek 10 - Montfort

In het kader van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken.

Paardenbroek 10, 6065 CR Montfort: het plaatsen van een schutting. Indieningsdatum: 6 november 2020.