Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2021, 7606Beschikkingen | afhandelingVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning - Voorsterstraatweg - Posterholt

In het kader van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken.

Voorsterstraatweg sectie E nummer 239 Posterholt: het bouwen van een loods. Indieningsdatum: 28 september 2020.