Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2021, 7597Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning - Paalderweg 2 - Posterholt

Paalderweg 2, 6061 NV Posterholt: uitbreiden woning met een kangoeroewoning. Verzonden op: 4 januari 2021. Reguliere procedure.

Bij de reguliere procedure kunt u, als u belanghebbende bent, tot zes weken na datum van verzenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bij spoedeisend belang kunt u, naast het bezwaarschrift, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Een besluit treedt in werking op de dag na verzenddatum. Als het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het slopen of wijzigen van een monument, treedt het besluit niet in werking voordat de bezwaar- of beroepstermijn van zes weken verstreken is. Is in deze gevallen ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.