Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 75526Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, Ooster Boekelweg 25a, De Weere

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 9 maart 2021 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het kappen van een boom op het perceel Ooster Boekelweg 25a, 1661 BT De Weere.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl