Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 75506Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - inrichten van een buitenterras - Maastrichterlaan 23, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    Het inrichten van een buitenterras op het perceel Maastrichterlaan 23 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 6343 (ontvangen 02-03-2021).

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.