Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 75276Beschikkingen | afhandelingGemeente Gulpen-Wittem - intrekken beleidsregel Tijdelijke Versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en bijbehorende actualisatie beleidsregel financiële compensatie kleine woningbouwinitiatieven

OVERIGE BESLUITEN

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Intrekken beleidsregel Tijdelijke Versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en bijbehorende actualisatie beleidsregel financiële compensatie kleine woningbouwinitiatieven.

Beleidsregel is vervangen door de beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen Zuid-Limburg

Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2021 en bekendgemaakt op 12 maart 2021

n.v.t.