Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 75261Beschikkingen | afhandelingGemeente Gulpen-Wittem - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - realiseren van een vrij liggende fietsverbinding vanuit het Heuvelland naar Parkstad (en vice versa), gecombineerd met het klimaatbestendiger inrichten van de omgeving van de fietsverbinding, o.a. door de aanleg van hemelwaterbuffers - Tracé is gelegen aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg en de Vrakelbergerweg tot aan de Ribbelheideweg

BESTEMMINGSPLAN

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-Wittem’

 

 

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Tracé is gelegen aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg en de Vrakelbergerweg tot aan de Ribbelheideweg.

Realiseren van een vrij liggende fietsverbinding vanuit het Heuvelland naar Parkstad (en vice versa), gecombineerd met het klimaatbestendiger inrichten van de omgeving van de fietsverbinding, o.a. door de aanleg van hemelwaterbuffers

12 maart 2021

Beroep (1)

(13 maart tot en met 23 april 2021)

RECHTSMIDDELEN

Beroep | Heeft u een zienswijze ingediend tegen de betreffende bekendmaking en bent u het niet eens bent met onze beslissing? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stel uw beroep in bij (1) RvS: Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage) OF bij (2) Rechtbank Limburg (Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Doe dit wel binnen 6 weken geteld vanaf de dag na de publicatie van dit besluit. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan. Meer informatie: www.rechtspraak.nl. Wilt u het besluit en de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.