Aanvraag omgevingsvergunning De Hout 6, Hem

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Locatie: De Hout 6, Hem

Voor: het uitbreiden van de ligboxenstal

Datum ontvangst: 19 februari 2021

 

Zienswijze, bezwaar of beroep 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

 

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 – 352 352.

 

Naar boven