Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 7412Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Hoofdstraat 34 in Best

Op 7 januari 2021 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning

Locatie:

Hoofdstraat 34 in Best

Dossiernummer:

HZ_DHW_V-21-00021

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt de burgemeester een beslissing op de aanvraag. Hij kan deze termijn één keer verlengen als dat nodig is. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer de burgemeester zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.