Koepoortsweg 15 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Koepoortsweg 15, plaatsen smeedijzeren hek voor woning

Verzonden 23 februari 2021

Naar boven