Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Schuitendiep 74a, 9711 RG Groningen – vergroten pand en verbouwen ten behoeve 4 appartementen op verdiepingen (ontvangstdatum 27-10-2020, dossiernummer 202076685)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen:

https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Groningen, 13 januari 2021

Naar boven