Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 73338Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Bobeldijk 154 te Spierdijk

De gemeente heeft op 8 maart 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0658 voor een omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op locatie Bobeldijk 154 te Spierdijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.