Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 72398Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen handelsreclame Landstraat 58 te Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben op 3 maart 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van handelsreclame aan de Landstraat 58, 99354 BP te Delfzijl (datum is datum verzending).

 

Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing?

Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het college van B&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

 

Inlichtingen

Wilt u meer informatie over aanvragen en vergunningen? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.