Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 72385Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen 7 tijdelijke woningen 1 container Welhaak 33a t/m 33g te Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben op 24 februari 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 7 tijdelijke woningen en 1 container aan de Welhaak 33a t/m 33g, 9932 BJ te Delfzijl (datum is datum verzending).

 

Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing?

Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het college van B&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

 

Inlichtingen

Wilt u meer informatie over aanvragen en vergunningen? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.