Kennisgeving melding o.g.v. Besluit uniforme saneringen: Pelsterstraat 31-35 te Groningen

Burgemeester en wethouders hebben op 1 maart 2021 van Bouwbedrijf Kooi een melding ‘Besluit uniforme saneringen’, categorie immobiel, ontvangen voor de uitvoering van een bodemsanering aan de Pelsterstraat 31-35 te Groningen. Dit ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex.

Indien de melding voldoet, kan vanaf 5 april 2021 worden gestart met de uitvoering van de bodemsanering.

Groningen, 10 maart 2021

Burgemeester en wethouders

Naar boven