Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 73 1077XL Amsterdam

Willem Pijperstraat 73, 1077XL Amsterdam: voor het realiseren van een extra woonlaag op de eerste etage van een woning, verzonden op 05 maart 2021. Dossiernummer Z2021-Z000162, OLO-nummer 5732347.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.

Naar boven