Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 69850Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Monseigneur van den Hurklaan ong. sectie A 4693 ( tussen nr. 8 en 10 en naast Kerkweg 11) 5384 NJ te Heesch

Datum ontvangst: 03-03-2021

 

Het oprichten van 8 woningen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 10 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze