Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 69812Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning 't Vijfeiken 14, 5384 ES te Heesch

Datum ontvangst: 02-03-2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening mbt bestemmingsplanwijziging voor sportschool

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 10 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze