Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 69677Beschikkingen | afhandelingIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning Immerhornweg 15 Enkhuizen

De aanvrager heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken:

 

Locatie: Immerhornweg 15, Enkhuizen

Voor: het tijdelijk plaatsen van een informatietent

Datum ontvangst aanvraag: 3 februari 2021

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen de intrekking van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

Informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 – 360 100.