Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 68789Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Amstelveen - Nota Parkeernormen Amstelveen 2021

 

In de bijlage treft u de Nota Parkeernormen Amstelveen 2021 aan zoals het is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen.

Amstelveen, 3 maart 2021.

De griffier,

Debby de Heus

De burgemeester,

Tjapko Poppens