Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

 

Gelet op artikel 5.12 van de Algemene plaatselijke verordening 2019,

 

overwegende dat in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente of ter voorkoming of opheffing van overlast plaatsen kunnen worden aangewezen waar het verboden is om fietsen of bromfietsen:

 • 1.

  onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan (art. 5.12 lid 1 APV);

 • 2.

  of langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan (art. 5.12 lid 2 APV).

Besluit aan te wijzen:

 • 1.

  het gehele grondgebied van de gemeente Winterswijk als plaats waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan (art. 5.12 lid 1 APV);

 • 2.

  station Winterswijk en station Winterswijk-West als plaatsen waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan 28 dagen onafgebroken te laten staan (art. 5.12 lid 2 APV). Zie afbeeldingen 1 en 2.

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk’.

 

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 januari 2021,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

G.W. Goedmakers

Gemeentesecretaris

B.J.J. Bengevoord,

Burgemeester

Naar boven