Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 67475Beschikkingen | afhandelingOntwerp besluit omgevingsvergunning Dalerveltweg 3 6171 RN te Stein (dossiernummer O2020-145\0971153988)

Bekendmaking ontwerp besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat voor eenieder het ontwerp besluit omgevingsvergunning geregistreerd onder zaaknummer RUD 2020-205686, dossiernummer O2020-145\0971153988 voor het gebruik van een chemicalientank gelegen aan Dalerveltweg 3 6171 RN te Stein vanaf 3 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Het plan kan op afspraak worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Milieu

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitbreide procedure. Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 3 maart 2021 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze O2020-145, Dalerveltweg 3 6171 RN te Stein” worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (Postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.