Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 67365Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op voor- en achterdakvlak op het perceel Boterstraat 22 te Obdam

Op 1 maart 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op voor- en achterdakvlak op het perceel Boterstraat 22 te Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0129. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.