Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 66983Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - vernieuwen van de dakbedekking - Lieve Vrouwestraat 5, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het vernieuwen van de dakbedekking op het perceel Lieve Vrouwestraat 5 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 7145 (ontvangen 22-02-2021).

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.