Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 66976Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - vergroten van de capaciteit van een bestaande regenwaterbuffer - Cottesserweg (ongenummerd), Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het vergroten van de capaciteit van een bestaande regenwaterbuffer op het perceel Cottesserweg (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 87 (ontvangen 19-02-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.