Gemeenteblad van Blaricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BlaricumGemeenteblad 2021, 66013Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning de Maten 4, 1261SB, het realiseren van een overkapping

 

 • 1.

  de Maten 4, 1261SB, het realiseren van een overkapping, ingekomen 25 februari 2021.

   

Inzage:

 • 1.

  De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes.

 • 2.

  Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

 • 3.

  De agenda voor de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit staat op www.mooisticht.nl

   

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken (telefoonnummer 14 035).