Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 65416Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning 't Dorp 116-118-122, 5384 MD te Heesch

Datum ontvangst: 24-02-2021

 

Het oprichten van 27 appartementen (coordinatieregeling)

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 10 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze