Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 65371Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Ploeg 119, 5384 HM te Heesch

Datum ontvangst: 26-02-2021

 

Het plaatsen van een dakkapel

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 10 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze