Gemeenteblad van Zoetermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerGemeenteblad 2021, 65177Beschikkingen | afhandelingGemeente Zoetermeer - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Waaienberg 51, Zoetermeer

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

  • Waaienberg 51, 2716 PC Zoetermeer, plaatsen van een dakkapel, WB20210168 (verzonden d.d. 23 februari 2021);

Meer weten?

De verleende vergunning met de daarbij behorende stukken kunt u inzien nadat u een afspraak hebt gemaakt, via www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie

Bezwaar maken?

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit.

U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl.

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

Gemeente Zoetermeer

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. afdeling VVH

Postbus 15

2700 AA Zoetermeer

Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Het verzoek stuurt u naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

U kunt alleen een verzoek indienen als u:

  • een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend

  • een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening