Gemeente Medemblik, Ontwerp omgevingsvergunning Wabo (uitgebreid) , De Ruil 6, Wervershoof week 9

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.10 en 3.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemers zijn om de aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren voor:

 

  • 1.

    Het bouwen van een bijbehorend bouwwerk op het perceel De Ruil 6 in Wervershoof.

     

Ter inzage

Het ontwerpbesluit weigering met bijbehorende stukken kunt u vanaf 5 maart 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Vanwege corona gaat onze voorkeur uit naar het schriftelijk indienen van een zienswijze.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Naar boven