Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 64842Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een brandwerende scheidingswand op het perceel Noordermeer 10 A te Zuidermeer

Op 26 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een brandwerende scheidingswand op het perceel Noordermeer 10 A te Zuidermeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0122. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.