Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Parallelweg 1, Zwaagdijk- Oost week 9

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

realiseren van dagbesteding, plaatsen zonnepanelen, veranda en vlaggenmast

 

met verzenddatum 24-02-2021

 

Uiterlijk op 09-04-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven