Gemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, nabij Dorpsweg 85, Twisk week 9

graven, dempen en compenseren van sloten

ontvangstdatum 25-02-2021

 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

 

Naar boven