Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Gangwerf 18, Twisk week 9

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

realiseren van een luifel

 

met verzenddatum 23-02-2021

 

Uiterlijk op 09-04-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven