Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Komweg 2, Oostwoud week 9

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

plaatsen van een overkapping

 

met verzenddatum 22-02-2021

 

Uiterlijk op 08-04-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven