Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Krimperland 3 Andijk week 9

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van een woning

 

met verzenddatum 25-02-2021

 

Uiterlijk op 12-04-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven