Gemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Brakeweg 67, Medemblik week 9

plaatsen van een tijdelijke duiker en realiseren van een dam in de sloot

ontvangstdatum 25-02-2021

 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

 

Naar boven